Technickáspráva budov

Činnosti v oblasti technickej správy budov zahŕňajú širokú škálu služieb v oblasti prevádzky, ekonomiky, administratívy a ďalších služieb súvisiacich so správou objektov. Naša spoločnosť Vám zabezpečí plynulú a bezpečnú prevádzku Vašich objektov prostredníctvom našich zodpovedných a skúsených odborníkov.

Služby v oblasti technickej správy, ktoré poskytujeme:

  • správu bytových a nebytových priestorov,
  • obsluhu a kontrolu technických zariadení budov,
  • revízie a opravy kotlov,
  • revízie elektrických spotrebičov,
  • elektromontážne práce,
  • vodoinštalačné práce,
  • bežné údržby a opravy budov.