Stavebnáčinnosť

Prostredníctvom našej spoločnosti a jej pracovníkov poskytujeme klientom potrebné informácie v oblasti stavebníctva a následne aj kvalitné práce.
Poskytujeme:

  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
  • prípravné práce k realizácii stavby,
  • zemné a búracie práce,
  • dokončovanie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
  • inžinierska činnosť, rozpočtovanie stavieb, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v stavebníctve.