Stavebnáčinnosť

Rok 2018

Základná škola Trieda SNP 20, Banská Bystrica – stavebné opravy miestnosti č. 310

Rok 2019

Letisko Sliač – oprava hlavného vodovodného potrubia pri b. č. 92 – H