Profil spoločnostiRiseGroup

RiseGroup s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa stavebnou činnosťou, upratovacími službami a manažmentom správy budov. Klientom zaručujeme kvalitné poskytnutie služieb prostredníctvom odborníkov na vysokej úrovni s dlhoročnou praxou.

Naša spoločnosť dôsledne dbá na dodržiavanie platnej legislatívy, zákonov Slovenskej republiky, technických noriem a v neposlednom rade pracuje s kvalitnými materiálmi, vďaka ktorým poskytuje svojím klientom najvyššiu hodnotu diela.