OBCHODNÉ INFORMÁCIE

IČO: 51736527
DIČ: 2120775074
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK37 0900 0000 0051 4610 6193

ADRESY SPOLOČNOSTI

Fakturačná adresa
RiseGroup s.r.o.
Pod Turíčkou 328/35
974 01 Banská Bystrica

KONTAKTNÉ
ÚDAJE

Sekretariát
e-mail: risegroup@risegroup.sk

Konateľ spoločnosti
Ing. František Miga
0911 196 450
e-mail: frantisek.miga@risegroup.sk

Ekonomický riaditeľ
Ing. Lucia Kružlic
0910 203 315
e-mail: lucia.kruzlic@risegroup.sk

KONTAKTUJTE NÁS